Symfonický orchestr Filozofické fakulty MU, založil v říjnu 2005 Martin Mazánek na ÚSTAVU HUDEBNÍ VĚDY FF MU.
 Z počátku těleso vystupovalo pod názvem Mazánek Chamber Orchestra, ale od roku 2007 soubor přešel na pojmenování Komorní orchestr Filozofické fakulty, které se stalo v roce 2008 oficiálním. Další změna přišla v roce 2011, kdy byl orchestr přejmenován na nynější Symfonický orchestr FF MU.

Repertoár orchestru zahrnuje díla od baroka po současnost. Filozofií a cílem orchestru je provádět méně populární díla a takové skladby, které se hrají buď ojediněle, nebo se nehrají vůbec. Zprostředkování takových děl posluchači je reakcí na stále se zužující a téměř jednotný repertoár ostatních hudebních těles.

V sezóně 2007/2008 orchestr na dvou koncertech úspěšně doprovázel divadelní představení. Výhodou je mladý kolektiv a až čtyři koncerty za akademický rok. Náročnost repertoáru se odvíjí podle možností aktuálního hráčského sestavení.
Facebook
Orchestr
Úvod
Orchestr
Volná místa
Galerie
Videonahrávky
Koncerty
Kontakt
Pro členy