V O L N Á  M Í S T A

Začátkem nového semestru se máte možnost přihlásit do Symfonického orchestru ÚHV 
Filozofické fakulty. Hráč musí mít za sebou alespoň základy hry na nástroj v ZUŠ
nebo u soukromého učitele. Repertoár je pečlivě vybírán tak, aby byl všem hráčům
přístupný.

Zkoušky orchestru bývají každé úterý 18:20 v aule FF, A. Nováka 1. Za účast v orchestru
máte možnost získat 4 kredity (ve vyjímečných případech až 7 kreditů) za každý semestr!
Podmínkou získání těchto kreditů je povinná docházka a připravenost hráče na
zkoušky. Přihlásit se může každý student Masarykovy univerzity nehledě na fakultu
či studijní obor.

Nejčastěji kladené dotazy:

Můžu se přihlásit do orchestru, když nejsem studentem MU?
Ano, můžete!

Jaké předměty je potřeba si zaregistrovat pro členství v orchestru?
V podzimním semestru:
VH_15c Collegium musicum - orchestr
VH_99 Mimořádné kredity (jen s povolením vedoucího orchestru)
V jarním semestru
VH_15c Collegium musicum - orchestr
VH_99 Mimořádné kredity (jen s povolením vedoucího orchestru)

Můžu si tyto předměty registrovat po celou dobu studia?
Ano, předměty lze registrovat po celou dobu působení v orchestr
(s vyjímkou mimořádných kreditů).

Pro přihlášní do orchestru nebo pro více informací kontaktujte vedoucího orchestru Mgr.
Martina Mazánka.
Facebook
Úvod
Orchestr
Volná místa
Galerie
Videonahrávky
Koncerty
Kontakt
Pro členy